top of page

Göteborgsregionens
Klimatlyft
 

Ett kostnadsfritt program för grundskolor och gymnasieskolor som vill börja arbeta med eller utveckla undervisningen kring de globala målen med fokus på klimatfrågan.

Vår tids största utmaning är att skapa välstånd inom planetens gränser.

Målet är att vi når klimatomställningen, skapar anständiga livsvillkor och använder naturresurser på ett sätt som jorden klarar av.  Därför behöver våra elever kunskaper, färdigheter och förmågor i hur man kan lösa dessa utmaningar.

Samverka med omvärldsaktörer

Vad har tidigare skolor tyckt om programmet?

"Programmet gav oss en bra struktur för att komma igång med arbetet kring hållbar utveckling"

Kontkt
Vegetables_edited.jpg
Birds_edited.jpg
Urban Biking_edited.jpg
bottom of page