top of page

Eget arbete på skolan
BÖRJA PLANERA AKTIVITETER 

Medverkande: Skolans processledare + arbetslag eller hela skolan

Tid: ca 2 timmar. Görs i samband med seminariedagen

Att göra i samband med seminariedagen

Skapa samsyn kring mål och vision

Ni i processhandledningsgruppen har redan diskuterat mål och vision. Men nu ska ni få involvera kollegorna i samma process.

1.  Var lite visionära. Utgå ifrån nulägesanalyserna ni gjort. 

Var önskar ni att ni befinner er i arbetet om tre år?
Exempelvis:
- Vad ser ni har hänt i undervisningen?
- Vad har hänt med elevernas lärande? 

2. Var önskar ni att ni befinner ni er om ett år i förhållande till er vision?

Analysera nuläget

Vad fick ni fram utifrån er inventering av elevernas kunskaper och förmågor, samt av lärarnas enkät? Diskutera tillsammans.

Koppla vad ni redan gör idag

Tydliggör vad ni redan  gör idag som är kopplat till de globala målen och klimatomställningen

Planering  

Ge eleverna nya lärandeupplevelser. Läs texten om Timperleys lärcykel stag 4. Där finns också tips. 

.

Planera aktiviteter

bottom of page