top of page

Att göra innan uppstartsträffen

Eget arbete på skolan
FÖRBEREDELSER 

Medverkande: Skolans processledare + rektor​

Se klimatlyftets introduktionsfilm

Rektor skriver under avsiktsförklaring för deltagande och skickar det till GR
Ladda ner dokumentet via knappen nedan.

Logga in på GR Play Skola 
För att kunna ta del av kunskapshöjande material behöver ni ett konto på GR Play Skola (tidigare GR SLI). Klicka här för att skapa ett konto (om du inte redan har ett).

bottom of page