top of page

Eget arbete på skolan
GENOMFÖR AKTIVITETER 

Medverkande: Skolans processledare + arbetslag eller hela skolan

Tid: september-november

Att göra för att behålla farten i arbetet

Fortsätt arbetet utifrån planeringsmallen

Behåll farten i arbetet

Perioden från skolstart till novemberlov brukar swisha förbi. Boka in en halvtimme på en APT. Välj en lämplig film att visa.  

Frågor

  • Hur går arbetet utifrån planeringsmallen?

Anmäl er till nätverksträffen

Anmäl er till nätverksträffen genom att skicka e-post via länken nedan.

Planera del av studiedag novemberlovet

För att hålla igång arbetet bör även tid avsättas på en av studiedagarna under novemberlovet. Gör en planering utifrån era behov.

Frågor

  • Hur går arbetet utifrån planeringsmallen?

  • Vad skulle vi behöva lägga fokus på för att föra arbetet framåt?

bottom of page