top of page

Eget arbete på skolan
INVENTERING 

Medverkande: Skolans processledare + arbetslag eller hela skolan

Tid: ca 1+1 timme (exklusive arbete i klassrummet)

Att göra på skolan innan processhandledningsträff 2 med GR

Introducera Göteborgsregionens klimatlyft för kollegorna

Ni som processledare introducerar "Göteborgsregionens klimatlyft för skolan" för arbetslaget eller hela skolan.

Se och diskutera filmer om globala målen

Titta på dessa filmer och diskutera. Ni som processledare väljer hur många av dessa filmer ni hinner visa. 

Reflektionsfrågor

  • Vad får ni för känslor när ni tittar på filmerna?

  • Hur skapar ni medvetenhet om allvaret i klimatfrågan och de globala målen, och samtidigt inger hopp och handlingskraft i arbetet med eleverna? 

Inventering av elevernas kunskaper 

Vilka kunskaper och förmågor behöver eleverna utveckla?

Läs texten om Timperleys lärcykel steg 1. Där finns också tips på hur ni kan genomföra inventeringen.

Inventering av lärarnas nuläge

Vilka förmågor behöver vi lärare utveckla för att tillgodose elevernas behov? Läs texten om Timperleys lärcykel steg 2. Låt kollegorna göra enkäten. 

bottom of page