top of page

Eget arbete på skolan
NULÄGE, MÅL OCH VISION 

Medverkande: Skolans processledare + Rektor​

Tid: ca 1 timme

Utse en person som dokumenterar era diskussioner och tar med era anteckningar till nästa processhandledningsträff med GR.

Att göra innan processhandledningsträff 1 med GR

Titta på introduktionsfilmen (ifall ni inte har gjort det tidigare)

Titta på filmen "The Handshake of generations"

Samtala tillsammans efter ni sett filmen.
Vad får ni för känsla när ni ser filmen?

Se filmen "Leda lärande för hållbar utveckling"

Under filmens gång, tänk med pennan i handen och reflektera.

     Skriv ner:

 1. Något som ger dig en aha-känsla.

 2. Något som du känner igen.

 3. Något som du tycker är extra viktigt.

 4. Frågetecken.

Samtala tillsammans vad ni dokumenterat under filmen.

Likheter, skillnader, vad tar ni med er vidare?  

Reflektera över nuläge, mål och vision​

Börja reflektera över nuläge, mål och vision.

 1. Fundera på ert nuläge, skriv ner vad ni gör nu som är kopplat till hållbar utveckling. Var befinner ni er i arbetet? 

 2. Var lite visionära! Var önskar ni att ni befinner er i arbetet om tre år?
  Exempelvis:
  - Vad ser ni har hänt i undervisningen?
  - Vad har hänt med elevernas lärande? 

 3. Var önskar ni att ni befinner ni er om ett år i förhållande till er vision?

Plan för arbetet på skolan

Hur ofta ska processledargruppen ses? Vem är sammankallande? Vilka datum ska övriga kollegor involveras? 

bottom of page