top of page

Eget arbete på skolan
PÅBÖRJA UTVÄRDERINGSARBETET 

I detta steg tar ni itu med sista steget i Timperleys lärcykel,  det vill säga hur ni följer upp arbetet längs vägen och utvärderar aktiviteterna. 

Medverkande: Skolans processledare 

Tid: ca 1 timme

Att göra innan processhandledningsträff 4 med GR

Hur följer ni upp arbetet längs vägen? 

Vilken effekt har våra förändrade handlingar haft? Läs texten om Timperleys lärcykel steg 5. Där finns också tips. 

Ta även fram Planeringsmallen.

REFLEKTIONSFRÅGOR​

  • Har de genomförda aktiviteterna påverkat elevernas lärande? Hur?

  • Vad i aktiviteterna behöver man ändra om de skulle göras igen?

Uppföljning av inventeringen

Gå tillbaka till den enkät som kollegorna fyllde i början av klimatlyftets program. Samt till den inventering ni gjorde bland eleverna. Fundera på nedanstående frågor.

REFLEKTIONSFRÅGOR​

  • Tror ni att det har skett en förflyttning i lärarnas kunskaper och attityder?

  • Tror ni att det har skett en förflyttning av elevernas kunskaper och attityder?

Uppföljning mål och vision

Ta fram dokumentet ni fyllde i - "Nuläge, mål & vision". Hur ligger ni till idag i förhållande till vad ni skrev? 

Nästa steg

Vad är nästa steg för er i arbetet? 

bottom of page