top of page

INSPIRATION 

När ni påbörjar era tankar kring en övergripande planering och de aktiviteter ni vill genomföra tillsammans med eleverna, kommer förmodligen specifika teman inom hållbar utveckling att utkristalliseras. Här hittar ni föreläsningsfilmer för att fördjupa era kunskaper i områden ni finner intressanta. Använd även redan färdigplanerade lektionsupplägg och tävlingar!

bottom of page