top of page

Klimatlyftets innehåll

Stärk hållbarhetsundervisningen
med Klimatlyftet

Syftet med Klimatlyftet är att stärka skolors arbete med hållbar utveckling. Detta för att skolan i nästa steg genomför aktiviteter som ökar elevernas kunskaper samt får igång samverkan med omvärlden kring klimatomställningen och de globala målen.

Göteborgsregionens klimatlyft är finansierat med stöd av Västra Götalandsregionen.

Skapa hopp & handlingskompetens

Klimatlyftets innehåll

Programmet innehåller tre större träffar med projektledare från Göteborgsregionen (GR) samt fyra individuella processhandledningsträffar med GR. Däremellan arbetar ni på egen hand via en digital plattform som består av korta filmer med tillhörande diskussionsfrågor, inspiration, lektionstips samt uppgifter att utföra.

KUNSKAPSHÖJANDE MOMENT

Kunskapspåfyllning inom de globala målen med fokus på klimatfrågan. Pedagogik och utmaningar kring lärande för hållbar utveckling.


•  Klimatforskning & Agenda 2030

•  Klimatpsykologi

•  Lärande för hållbar utveckling

SKOLUTVECKLING

Digital processhandledning med GR och processledarna på skolan som utgår från Helen Timperleys lärcykel. Processledarna driver och leder skolans utveckling och den pedagogiska planeringen utifrån LGR22 och GY11, samt skolans interna arbete framåt.

TIPS PÅ SKOLMATERIAL

Tillgång till lärarhandledningar, länkar och tips på inspirerande material att använda i klassrummet, samt konkreta exempel från andra skolor.

Klimatlyftet-Tidslinje-Träffar-2023_Rityta 1.png

Göteborgsregionens klimatlyft
En film skapad studenter på kandidatprogrammet i Globala Studier vid Göteborgs universitet

 

bottom of page