top of page

Processhandledningsträff 2
ER SKOLA OCH GR 

Medverkande: Skolans processledare + rektor​ och GR

Tid: ca 1 timme

Dagordning

Gå igenom inventeringen, steg 1 och 2 i Timperleys lärcykel.

Introduktion steg 3 och 4 i Timperleys lärcykel.

Planera upplägg inför skolstarten i augusti.

timperley larcykel 3 4.jpg

Fördjupa de professionella kunskaperna och förmågorna 

Läs texten om Timperley steg 3.

bottom of page