top of page

Processhandledningsträff 4
ER SKOLA OCH GR 

Medverkande: Skolans processledare + rektor​ och GR

Tid: ca 1 timme

Dagordning

Uppföljning av planering.

Genomgång av steg 4 och 5 i Timperleys lärcykel.
Vilka effekter/vilket lärande har vi sett? Vilka lärdomar tar vi med oss vidare? Vad är nästa steg?

timperley larcykel 4 5.jpg
bottom of page