top of page

Innehåll

 • Agenda 2030

 • Klimatforskning

 • Klimatpsykologi

 • Lärande för hållbar utveckling

 • Tid för planering​

Tid för planering  

Ge eleverna nya lärandeupplevelser. Läs texten om Timperleys lärcykel stag 4. Där finns också tips. 

.

Seminariedag
ALLA SKOLOR OCH GR 

Medverkande: Skolans processledare + arbetslag eller hela skolan

Tid: 17 augusti, 12.30-17.00

Plats: GRs lokaler i Göteborg 

Fördjupa de professionella kunskaperna och förmågorna 

Läs texten om Timperley steg 3.

Kunskapshöjande filmer producerade inom Göteborgsregionens klimatlyft

Kunskapshöjande filmer

 

REFLEKTIONSFRÅGOR​

 • Fick vi några nya tankar som vi tar med oss till undervisningen? 

 • Hur kan vi samverka mer ämnesövergripande kring de här frågorna?

Filmer om klimatpsykologi med Kata Nylén 

Ifall ni inte deltog på seminariehalvdagen. Se filmerna och diskutera vidare utifrån bilden med olika klimatkänslor.

REFLEKTIONSFRÅGOR​

 • Kan ni känna igen några av känslorna ifrån bilden i er elevgrupp?

 • Hur tar ni er an dessa olika känslor som kan uppstå?

​​

Lärande för hållbar utveckling

Ifall ni inte deltog på seminariehalvdagen. Se och diskutera filmerna nedan. 

REFLEKTIONSFRÅGOR​

 • Hur mycket involverar vi de globala målen i vår dagliga undervisning?

 • Hur ser möjligheterna att jobba dels tematiskt men också ämnesövergripande på vår skola?

Svårare frågor - reflektera

När ni planerar och genomför aktiviteter är det viktigt att ha med sig perspektivet: Hur landar detta hos mina elever? 

REFLEKTIONSFRÅGOR​

 • Finns det risk för att lärande för hållbar utveckling skapar normer kring vem som är ”den goda” respektive ”den icke-önskvärda” människan? (”Den kravmärkta eleven”)

 • Hur hanterar vi spänningen att ha elever med klimatångest och elever som är klimatförnekare i samma klassrum?

 • Hur skapar vi medveten om läget i klimatfrågan och de globala målen, och samtidigt inger hopp och handlingskraft?

bottom of page