top of page

Uppstartsträff
ALLA SKOLOR 

Medverkande: Skolans processledare + Rektor​ och GR

Tid: Måndag 27 mars 2022, 15.00-16.30 

Dagordning

  • Presentation av Göteborgsregionens klimatlyft: bakgrund, syfte, mål etc.

  • Genomgång av upplägg med processhandledningstillfällen och tidsplan

  • Genomgång av Timperleys lärcykel-modell som ligger till grund för programmet

  • Tid för frågor

  • Boka in datum för processhandledning med GR

Rektorsträff

Skapa förutsättningar på skolan 

Rektor har en viktig roll när det gäller att skapa förutsättningar på skolan. Därför vill vi träffa rektorerna hos de deltagande skolorna.

Tid: Torsdag 20 april, 15.00-16.00

Plats: GRs lokaler i Göteborg

bottom of page